نیروهای ارتش سوریه شهر «شیخ مسکین» واقع در جنوب دمشق را به تسلط کامل خود درآوردند.

به گزارشMuslimPress؛ ارتش سوریه پیشروی گسترده ای در ریف شمالی درعا داشته است و توانسته شهر شیخ مسکین در ۳۵ کیلومتری جنوب دمشق را به طور کامل به کنترل خود در آورد.

نیروهای ارتش همچنین جاده شیخ مسکین و جاده منتهی به شهرک نوی را به کنترل خود در آوردند.

این امر بعد از انهدام استحکامات عناصر مسلح و کشته شدن شماری از فرماندهان ارشد آنها صورت گرفت.

شیخ مسکین دارای اهمیت راهبردی است و اوضاع را در جبهه جنوبی سوریه به نفع ارتش این کشور تغییر می دهد.

ارتش سوریه با پشتیبانی موشکی و توپخانه ای و حمایت هوایی بر بیشتر مناطق این شهر مسلط شده است.

همچنین، ارتش در حال پیشروی در این شهر و تعقیب بقیه گروههای تروریستی است و درگیریها به محله غربی شیخ مسکین محدود شده است.

نیروهای ارتش سوریه پس از تسلط بر شیخ مسکین می‌توانند در غرب به سمت نوا و در جنوب به سمت ابطع و داعل تحرک داشته باشند و به تغییر اوضاع در جنوب سوریه به نفع ارتش کمک خواهد کرد.

گروههای تروریستی علت شکست خود را در شیخ مسکین، تغییر فرماندهان جبهه جنوبی و باقی ماندن آنان در اردن می دانند.