بر اساس گزارشی که وزیر آموزش رژیم صهیونیستی آن را منتشر کرده است، ۴۰ درصد از شهروندان اتحادیه اروپا، دیدگاه ضد اسرائیلی دارند و همگی آنها با این دیدگاه موافق هستند که رژیم صهیونیستی جنگی را هدایت می کند که هدف آن قلع و قمع کردن فلسطینیان است.

به گزارشMuslimPressو به نقل از خبرگزاری قدس(قدسنا)؛ «نفتالی بنت» وزیر آموزش رژیم صهیونیستی در آستانه برگزاری آنچه روز هولوکاست نامیده و ادعا می‌شود، گزارش سالانه اقدامات ضد اسرائیلی در سراسر جهان را به کابینه این رژیم ارائه کرد.

این گزارش که در روزنامه اسرائیلی یدیعوت آحارنوت نیز منتشر شده است نشان می دهد که در سال گذشته جنبش جهانی تحریم ضد اسرائیل تقویت یافته و نه تنها اسرائیل بلکه نمایندگان و منتسبان به این رژیم نیز تحریم شده اند.

طبق این گزارش ۷۵ درصد از دانشجویان یهودی در محیط های دانشگاهی آمریکایی، اقدامات ضد اسرائیلی را تجربه کرده اند. سال ۲۰۱۵ همچنین افزایش ۶۱ درصدی اقدامات ضد اسرائیلی در لندن را شاهد بوده است که این موضوع نشان می دهد که در سال ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵، اقدامات ضد اسرائیلی به اوج خود رسیده است.

در گزارش وزیر صهیونیستی بیان شده است ۴۰ درصد از شهروندان اتحادیه اروپا، دیدگاه ضد اسرائیلی دارند و همگی آنها با این دیدگاه موافق هستند که رژیم صهیونیستی جنگی را هدایت می کند که هدف آن قلع و قمع کردن فلسطینیان است، اروپاییان همچنین بر این باور هستند که اسرائیل همانند نازی های آلمانی رفتار می کند.

" بنیامین نتانیاهو " نخست وزیر رژیم صهیونیستی در واکنش به این گزارش اظهار کرده است: این گزارش بسیار مهم و با معنا است. اقدامات ضد اسرائیلی هنوز وجود دارد و هر روز بیشتر و بیشتر تشدید می شود.