رئیس جمهور چین در سفر امروز خود به ریاض پیمان همکاری با سعودی در یمن را امضا کرد.

به گزارشMuslimpress؛ «شی جین پینگ»، رئیس جمهور چین، در اولین روز از سفر خود به عربستان تفاهم نامه ی همکاری با این کشور در یمن برای نابودی رزمندگان حوثی را امضا کرد.درگیری میان حوثی های شیعه و دولت فراری یمن که حامی اصلی آنها عربستان سعودی بوده است از سال گذشته و در صنعا آغاز شد.عربستان سعی دارد با نابودی شیعیان ضمن غارت دارایی های یمن قدرت و نفوذ خود در منطقه و بخصوص منطقه ی خلیج را افزایش دهد. این درحالی است که شعار حوثی ها مقابله با دولت فاسد و قطع نفوذ غرب در منطقه است.روز چهارشنبه(امروز) سعودی و چین در بیانیه ای اعلام کردند که دو کشور از اتحاد، استقلال و ملیت یمن دفاع می کنند. این بیانیه توسط وزارت خاجه ی چین و عربستان در روز سه شنبه امنتشر شده بود.علت اصلی تمایل چین به منطقه و عربستان را می توان در نیاز و تمایل به نفت ارزان در منطقه و جلب توجه قدرت های بزرگ همانند روسیه، فرانسه، انگلیس و آمریکا خلاصه کرد.این درحالی است که چین اخیرا درصدد دخالت بیشتر در سوریه نیز برآمده است.سفر «جین پینگ» در عربستان درحالی ادامه دارد که وی قرار است این هفته به ایران و مصر نیز سفر کند.