حزب الله لبنان طی انتشار بیانیه با محکومیت جنایت اخیر گروه تروریستی داعش در «دیرالزور» سوریه، تأکید کرد: سکوت مدعیان انسانیت و حقوق بشر بهترین سرپوش را برای جنایت های تروریست های داعش در کشتار جمعی فراهم می کند.

به گزارشMuslimPressو به نقل از «العالم»؛ حزب الله لبنان در بیانیه ای اعلام کرد که این حزب جنایت وحشیانه تروریست های زمانه در منطقه دیرالزور را که به کشته شدن بیش از ۳۰۰ غیرنظامی سوری انجامید و همچنان صدها نفر از مردم این منطقه سرنوشتی نامعلوم دارند، محکوم می کند.

در بیانیه حزب الله آمده است: «این تروریسم کینه توز هر روز قربانیانی دارد و از یک منطقه به منطقه ای دیگر حرکت می کند، در پشت مرزها نمی ماند و میان طوایف و مذاهب و ملیت ها و قومیت ها تفاوتی قائل نیست؛ به هر قاره ای حمله می کند و هر روز یک شهر را هدف قرار می دهد، به گونه ای که در روزهای اخیر اقدامات وحشیانه آن در اندونزی در قاره آسیا و بورکینافاسو در افریقا و چندین هفته قبل از آن در پاریس و دیگر شهرهای اروپایی را شاهد بودیم تا به یک بیماری همه گیر که به هرجا می رسد مرگ و خرابی به بار می آورد، تبدیل گردد.»

«همچنین آنچه که مستحق محکومیت است، سکوت عربی و بین المللی شبهه انگیز درقبال این کشتار خونین است؛ چرا که این تعداد زیاد قربانیان بی گناه، احساسات آنهایی را که از هر فرصتی برای دروغ پردازی به منظور راه اندازی تبلیغات رسانه ای خبیثانه و با عناوینی فریبنده بهره برداری می کنند، تحریک نکرد، به گونه ای که یک اتفاق در شهری مشخص به یک قحطی تبدیل می شود و تمام بوق های تبلیغاتی بدون دلیل قاطع و به دور از واقعیت های دقیق بسیج می شوند، اما کشتار جمعی در یک شهر نادیده گرفته می شود، گویی که خون های ریخته شده برای آنها ارزشی ندارد.»

در این بیانیه آمده است: «سکوت مدعیان انسانیت و حقوق بشر بهترین سرپوش را برای جنایت های تروریست های داعش در کشتار جمعی فراهم می کند، در حالی که تمام افراد آزاده جهان باید با محکومیت این کشتارها و ابراز مخالفت خود، آنانی را که از ریختن خون بی گناهان سود می جویند و با جان انسان های بی گناه تجارت می کنند، در سطح منطقه و جهان رسوا شوند.»

عناصر گروه تروریستی داعش به منظور گرفتن انتقام شکست های خود در برابر ارتش سوریه و نیروهای همپیمانش در جنایتی وحشیانه ۳۰۰ تن از اهالی روستای " البغیلیه " در حومه دیرالزور را به قتل رساندند و پس از کشتار ساکنان این روستا، اجساد آنان را در رودخانه فرات انداختند.۲۰ تن از کشته‌شدگان از نیروهای مردمی بودند که عناصر داعش آنان را به همراه خانواده‌هایشان سربریدند.عناصر همچنین داعش ۴۰۰ نفر دیگر از اهالی این روستا را نیز ربودند.