منابع نزدیک به استخبارات سوریه نوار ضبط شده مربوط جلسه یک افسر سعودی با نماینده گروه داعش را منتشر نمودند که در این نوار این افسر سعودی می گوید، روسیه باید تاوان دخالت نظامی مستقیم در سوریه را بپردازد.

به گزارشMuslimPress؛ سرتیپ «یوسف با کنیه ابو مهند»،(افسر سرویس سعودی و مسئول پرونده سوریه) که در استامبول ترکیه مستقر است به صورت مستمر با نمایندگان گروه های مسلح سوریه در هتل «ریتاج» ترکیه ملاقات می نمایند.

منابع نزدیک به استخبارات سوریه نوار ضبط شده مربوط جلسه ابو مهند با نماینده گروه داعش را منتشر نمودند که در این نوار این افسر سعودی می گوید، روسیه باید تاوان دخالت نظامی مستقیم در سوریه را بپردازد.

ضربه زدن به منافع روسیه در جهت متوقف کردن یا همسو کردن عملیات مسکو با ائتلاف آمریکایی - سعودی اصلی ترین درخواست افسر سعودی از تروریست های سوری است. در این نوار افسر سعودی صریحا آمادگی عربستان برای ارسال تجهیزات و سلاح های خاص برای ضربه زدن به منافع روسیه را مطرح می کند.