مجله جنجال آمیز فرانسوی، کاریکاتوری موهن به «آیلان سوری»، کودک سوری غرق‌شده در دریا که جسدش در سواحل ترکیه یافت شد، را منتشر کرد.

به گزارشMuslimPrerssو به نقل از «راشا تودی»؛ شارلی ابدو در شماره دیروز خود(۲۳ دی‌ / جدی) کاریکاتوری موهن به آیلان، کودک سوری غرق‌شده در دریا که جسدش در سواحل ترکیه یافت شد، منتشر کرد.

کاریکاتوریست این اثر موهن که با امضای آن خودش را «ریسا» معرفی کرده است، از تجاوزهای جنسی اخیر در کلن آلمان سوء‌استفاده کرده و آن را دستاویزی برای توهین به این کودک معصوم سوری قرار داده است.

وی در زیر این کاریکاتور نوشته است: ایلان اگر بزرگ می‌شد، چه سرنوشتی داشت؟ و در پاسخ آورده است: به متجاوزی جنسی تبدیل می‌شد!!!(اشاره به تجاوزهای جنسی اخیر در کلن که برخی آن را به پناهجویان نسبت داده‌اند)

بنا بر گزارش‌های رسیده، این اقدام شارلی ابدو که در تناقض صریح با ارزش‌های انسانی است و معصومیت کودکانه آیلان را زیر سؤال برده، موجی از انتقادات در فضای مجازی را در پی داشته است.

منبع: ایکنا