یکی از فرماندهان ارتش آزاد سوریه می گوید که فرماندهان گروه تروریستی داعش در تعامل با نظامیان آمریکایی، برخی شهر های راهبردی تحت تصرف خود را به نیرو های مورد حمایت آمریکا تحویل می دهند.

به گزارشMuslimPress؛ به گفته یکی از فرماندهان ارتش آزاد سوریه: فرماندهان داعش در تعامل با نظامیان آمریکایی، در ازای مورد هدف قرار نگرفتن خانوادهایشان توسط هواپیماهای ائتلاف؛ برخی شهر های راهبردی تحت تصرف خود را به نیرو های مورد حمایت آمریکا تحویل می دهند.

برای نمونه شهر راهبردی «الهول» در استان «حسکه» در نزدیکی مرز عراق که در اختیار داعش بود پس از عقب نشینی داعش این شهر بدون درگیری به نیرو های گروه سوریه دموکراتیک واگذار گردید.

سوریه دموکراتیک اخیرا با حمایت آمریکا ایجاد شده، وظیفه طرد داعش از مناطق شرق سوریه ومستقر شدن در مناطق مذکور را بر عهده دارد.