[button color = " blue " link = " http: / / www. fa. muslimpress. com / wp - content / uploads / ۲۰۱۶/۰۱ / رفتار - غیر - حرفه - ای - ناو - آمریکایی - پس - از - بازداشت - تفنگداران. mp۴ " align = " right " target = " _ blank " icon = " momizat - icon - box - add " icon _ color = " #dd۳۳۳۳ "] دانلود[/ button]

فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران می گوید: پس از اینکه قایق ده تفنگدار امریکایی در آبهای سرزمینی ایران توقیف شد ما شاهد رفتار غیر حرفه ای ناو امریکایی به مدت چهل دقیقه بودیم.

به گزارشMuslimPress؛ سردار فدوی، فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسدارن انقلاب اسلامی ایران گفت: پس از اینکه قایق ۱۰ تفنگدار آمریکایی در سه مایلی جزیره فارسی در آب‌ های سرزمینی ایران توقیف شد ما شاهد رفتار غیرحرفه ای ناو آمریکایی به مدت ۴۰ دقیقه بودیم.

وی گفت: ‌ آب‌های سرزمینی مکانی است که شناورها باید برای ورود به آن اطلاع رسانی کنند به‌خصوص اگر نظامی باشد.

فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران افزود: در قوانین بین المللی عبور بی ضرر در آب‌ ها وجود دارد اما مسلماً حضور آمریکایی‌ها در منطقه خلیج فارس هیچ گاه بی ضرر نبوده و ما تلقی عبور بی ضرر را نداریم.

سردار فدوی با اشاره به تحریکات هوایی و دریایی امریکایی ها در منطقه تصریح کرد: این رفتار نشان دهنده عدم تعهد آمریکا بود که مدعی اند می خواهند به تامین امنیت در منطقه بپردازند.