مسئول دفتر هماهنگی رژیم صهیونیستی طی دیداری غیر رسمی با برخی از تاجران شهر الخلیل، در صدد است با تحریک آن ها از طریق دادن امتیازات اقتصادی ار توان این تاجران برای توقف انتفاضه سوم استفاده نماید.به گزارشMuslimPress؛ ژنرال «یواف مردخای»، مسئول دفتر هماهنگی رژیم صهیونیستی طی دیداری غیر رسمی با برخی از تاجران شهر الخلیل، از این تجار برای شرکت در نشستی در شهر بندری «اشدود» واقع در اراضی اشغالی ۱۹۴۸ دعوت نموده است.«مردخای» در صدد است با تحریک تاجران الخلیل از طریق دادن امتیازات اقتصادی ار توان آن ها برای توقف انتفاضه سوم استفاده نماید.شهر الخلیل مرکز اصلی انتفاضه سوم، موسوم به انتفاضه قدس بوده و بندر اسرائیلی اشدود نیز محل تخلیه کالا های تجار فلسطینی جهت انتقال به اراضی فلسطینی می باشد.