مرکز رصد اسلام‌هراسی وابسته به دارالفتوای مصر اعلام کرد: رسانه‌های غربی پیوسته بر پوشش امور و مسائل منفی جهان اسلام تمرکز می‌کنند و مسائل مثبت را نادیده می‌گیرند.

به گزارشMuslimPressو به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی «وتو»؛ مرکز رصد اسلام‌هراسی وابسته به دارالفتوای مصر اعلام کرد: رسانه‌های غربی در پوشش حوادثجهان اسلام بر روی اخبار مربوط به درگیری‌ها، اختلافات، حوادثتروریستی، خشونت و افراط‌‌گرایی تمرکز می‌کند و امور و مسائل مثبت را نادیده می‌گیرند.

این مرکز افزود: رسانه‌های غربی در صفحات نخست خود به درگیری‌های موجود در جهان اسلام می‌پردازند و برای ارتباط دادن میان این حوادثو اسلام به‌عنوان یک ساختار دینی و فرهنگی تلاش می‌کنند، اما این رسانه‌ها درعین حال، دستاوردهای علمی و فکری مسلمانان و نقش عامل اسلامی در تمدن بشری را نادیده می‌گیرند.

مرکز رصد اسلام‌هراسی وابسته به دارالفتوای مصر افزود: رسانه‌های غربی از طریق پوشش منفی حوادثجهان اسلام یک پیام رسانه‌ای مخابره می‌کنند که هر مسئله بد و منفی در جهان اسلام علت دینی دارد و مسائل و امور مثبت نتیجه عوامل دیگری هستند و با تکرار این پیام، دیدگاهی منفی نزد شهروند غربی نسبت به اسلام ومسلمانان به‌ویژه مسلمانانی که نسل به نسل در غرب زندگی کرده‌اند، شکل می‌گیرد.

این مرکز افزود: این پیام رسانه‌ای در قالب رفتار‌های پرخاشگرانه لفظی و فیزیکی همچون حمله به نمادهای اسلامی مانند مساجد، مراکز اسلامی و سوزاندن قرآن در غرب نمود پیدا می‌کند و باعثمی‌شود در مناطق مسکونی که نژادها و فرهنگ‌های مختلف زندگی می‌کنند، محدودیت‌هایی علیه مسلمانان اعمال شود.

مرکز رصد اسلام‌هراسی وابسته به دارالفتوای مصر در ادامه آورده است: «ژاک دریدا»، فیلسوف فرانسوی بر این نکته تأکید دارد که اندیشه اروپایی نقش اسلام در تاریخ منطقه مدیترانه و اروپا را نادیده گرفته و چارلز تیلور، فیلسوف و متفکر کانادایی نیز بر این باور است که بحثدرباره «تنوع فرهنگی» در غرب به بحثو جدل درباره اسلام و مسلمانان تبدیل شده است.

این مرکز در ادامه از مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی خواست که با پژوهشگران عربی که منتقد تعصب علیه اسلام و مسلمانان هستند وارد گفت‌وگو و بحثفکری شوند و اعلام کرد: این مأموریتی مهم بر دوش پژوهشگران و دانشگاهیانی است که شناخت عمیق و دقیقی نسبت به گرایش‌های فکری غرب دارند.

منبع: ایکنا