تعدادی از نظامیان انگلیسی به علت ارتکاب جرایم جنگی در عراق، محاکمه می شوند.
به گزارشMuslimPress؛ روزنامه ایندیپندنت روز شنبه اعلام کرد: پنجاه و پنج نظامی انگلیسی به اتهام قتل غیرقانونی تعدادی از مردم عراق بین سال های ۲۰۰۳ و ۲۰۰۹ در جنوب این کشور به دادگاه معرفی شده اند.این روزنامه انگلیسی افزود: دادگاه نظامی انگلیس به بررسی پرونده ای شامل ۳۵ فقره قتل غیرقانونی و ۳۶ فقره آزار و اذیت جنسی و شکنجه می پردازد و به زودی پرونده دیگری را شامل ۲۰ فقره قتل و ۷۱ فقره شکنجه بررسی خواهد کرد.ایندیپندنت به نقل از دادستانی دادگاه نظامی گزارش داد: دادستانی دادگاه نظامی در صورت به دست آوردن مدارک متقن و موثق هیچ کوتاهی در محاکمه نظامیان انگلیسیِ متهم به ارتکاب جرایم قتل یا شکنجه نخواهد کرد.ایندیپندنت خاطرنشان کرد: دیوان کیفری بین المللی نیز به هزار و ۲۶۸ فقره جنایت جنگی انگلیس در عراق خصوصاً قتل، شکنجه و تجاوز جنسی می پردازد.این روزنامه نوشت: دیوان کیفری بین المللی در گزارش اخیر خود اعلام کرد که ۲۵۹ عراقی از جمله ۴۷ عراقیِ بازداشتی به دست نظامیان انگلیسی بی هیچ دلیل و مدرکی کشته شدند.
منبع: العالم