شبکه خبری آمریکایی ' ای. بی. سی نیوز ' گزارش داد: به دنبال تهدید بمب گذاری نامشخص، ترمینال شماره ۱ فرودگاه بین المللی لس آنجلس تخلیه شد.
به گزارشMuslimPress؛ شبکه خبری آمریکایی ' ای. بی. سی نیوز ' افزود: این حادثه روز گذشته حوالی ساعت ۰۲:۲۰بعدازظهر به وقت محلی رخ داد. مقامات پلیس فرودگاه لس آنجلس تایید کردند که تخلیه این بخش از فرودگاه حوالی ساعت ۱۴ و ۲۰ دقیقه بعداز ظهر به وقت محلی صورت گرفت.ای. بی. سی نیوز گزارش داد: تحقیقات از سوی مقامات محلی در مورد این تهدید صورت گرفت، اما پلیس فدرال آمریکا(اف. بی. آی) این تهدید را نامعتبر خواند.این شبکه خبری آمریکایی افزود: با ا ین حال پیامدهای این تهدید هنوز نامشخص است.از این فرودگاه در سال ۲۰۱۴ میلادی بیش از ۷۰ میلیون ۶۰۰هزار نفر مسافر جابجا شدند که دراین دوره زمانی نزدیک به ۶۶۷هزار پرواز صورت گرفت.