جانشین ولی‌عهد عربستان و فرزند پادشاه این کشور گفت جنگ با ایران آغاز یک فاجعه بزرگ است و هیج وقت اجازه رخ دادن آن را نمی‌دهیم.
به گزارشMuslimPress؛ محمد بن سلمان جانشین ولی عهد عربستان و فرزند پادشاه این کشور گفت جنگ با ایران آغاز یک فاجعه بزرگ است و هیج وقت اجازه رخ دادن آن را نمی‌دهیم.