به گفته پایگاه های اجتماعی، معترضیت اتوبوسی که به شرکت نفت عربستانی آرامکو تعلق داشت را آتش زدند.
به گزارشMuslimPressو به نقل از خبرگزاری فرانسه از ریاض، سخنگوی پلیس استان الشرقیه عربستان و زادگاه آیت الله نمر باقر النمر، روحانی مبارز عربستانی، گفت چهار نفر بعد از ظهر سه شنبه با تهدید اسلحه راه یک اتوبوس حامل کارمندان یک شرکت دولتی مستقر در قطیف را در قلب استان الشرقیه بستند.خبرگزاری رسمی عربستان به نقل از سخنگوی پلیس اعلام کرد در این حادثه هیچ کس زخمی نشد. به گفته پایگاه های اجتماعی، اتوبوس به شرکت نفت عربستانی آرامکو تعلق داشت.این دومین حادثه مشابه در این استان غنی از نفت عربستان است که بعد از اعلام خبر اعدام روز شنبه آیت الله نمر باقر النمر روی می دهد.شامگاه یکشنبه نیز پلیس عربستان با تیراندازی هایی مواجه شد که به کشته شدن یک نفر در روستای زادگاه روحانی شیعه منجر شد.آیت الله نمر باقر النمر، منتقد سرسخت رژیم سعودی در استان شرقی بسیار محترم بود. اعدام آیت الله نمر النمر در بسیاری از کشورهای اسلامی به تظاهرات و بین رژیم عربستان و ایران نیز به بحران منجر شد.