رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق تأکید کرد که اعدام شیخ نمر باقر النمر مغایر با ارزش‌های انسانی و آموزه‌های ادیان است.
به گزارشMuslimPress؛ سیدعمار حکیم، رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: با تأسف و اندوه خبر اعدام شیخ نمر باقر النمر، روحانی عربستانی را دریافت کردیم.رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق خاطرنشان کرد: عربستان با چنین اقدامی شأن روحانیونی را که در عرصه اسلام فعالیت می کنند، رعایت نکرد. این اقدام در زمانی که منطقه در شرایط استثنائی قرار دارد و با چالش ها و خطرهای زیادی مواجه است برای مسلمانان نگران‌کننده است و سبب ناامنی و بی‌ثباتی در عربستان سعودی و سراسر منطقه می شود.وی افزود: ما این اقدام را محکوم می‌کنیم و آن را سرکوب آزادی بیان و مغایر با ارزش های انسانی و ادیان آسمانی می‌دانیم. در این خصوص، ما موضع فرامرزی امام محسن الحکیم قدس را به یاد می‌آوریم که خواستار لغو حکم سید قطب و دیگر علمای مسلمان شده بود.