وزیر خارجه امارات عبدالله بن زاید در پستی در توئیتر خود، اعدام های روز گذشته در عربستان را به حکومت سعوی این کشور تبریک گفت.