پس از اعلام خبر فوت شیخ نمر باقر النمر سایت رسمی ایشان نامه ای را منتشر کرد که در آن شیخ نمر مادرش را به صبر و شکیبایی دعوت می کند.
سایت رسمی آیت الله شیخ نمر باقر النمر صبح امروز ۱۲ دی ماه با انتشار نامه ای پرده از آنچه که شیخ به مادر خود گفته بود برداشت.
این سایت با بیان اینکه شیخ بعد از شنیدن این خبر نه تنها ناراحت نشد بلکه با بیان جمله «خداوند بشارت خیر به شما دهد» ابراز خوشحالی نیز کرده است.ترجمه کامل این نامه به روایت ابنا شرح زیر است:" برای مادر صبورم «أم جعفر»؛مادرم! همواره خدا را شاکر باش و آنچه تقدیر می نویسد را نیز بپذیر چرا که تقدیر خدا از تقدیر بشر بسیار نیکوتر است و آنچه برای ما می گزیند از آنچه ما برای خود می خواهیم خردمندانه تر است؛ درست است که ما باید دعا کنیم و از او چیزی بخواهیم اما صلاح مارا او بهتر از ما می داند.حمد و ستایش سزاوار خداوند است که هم امر می کند بشر را و هم بشر در سایه فرمانروایی او قرار دارد، هیچ کس قادر به جابه جایی هیچ چیزی نیست مگر اینکه خدواند مشیت را آنگونه قرار داده باشد، مادرم! بدان که خداوند بیناست، و آگاه باش که حتی کوچکترین کارهای انسان را می نگرد و از اراده او خارج نیست؛ همین ما را بس است تا بدانیم که اگر اتفاقی می افتد تنها بر اساس مشیت الهی است و نه چیز دیگر.در پایان شما و تمام مردم را به خدا می سپارم که خداوند بهترین حافظ و نگهبان است.عزیز شما شیخ نمر باقر النمر ".