برادر شیخ نمر می‌گوید مقام‌های دولت عربستان پیکر این روحانی برجسته را بدون اجازه خانواده‌اش دفن کرده‌اند.به گزارشMuslimPress؛ محمد نمر گفت مقام‌های سعودی با تحویل پیکر شیخ نمر به خانواده‌اش مخالفت کرده و او را در مکانی نامعلوم دفن کردند.به گفته وی، خانواده شیخ نمر قصد داشت پیکر این روحانی شیعه را در شهر قطیف – زادگاه شیخ نمر - به خاک بسپارد. منبع: press tv