کتابت قرآن کریم به «رسم‌الخط عثمانی» توسط «هاشم کلوب»، خطاط فلسطینی انجام شد.به گزارشMuslimPress؛ و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی «الوفد»، هاشم کلوب، ۵۶ ساله، کتابت قرآن کریم را بر روی میز آهنی و با کمترین امکانات آغاز کرد.وی آیات قرآن کریم را بر روی کاغذ بزرگ سفید رنگ کتابت می‌کند و به هنگام پایان، آن را بر روی دیگر صفحات که به ترتیب چیده است، قرار می‌دهد.هاشم طی شش ماه توانست بیش از نیمی از قرآن کریم را بر روی کاغذهای که طول آنها یک متر و عرض آن هفتاد سانتی متر است، کتابت کند؛ وی در نظر دارد نوشتن این کتاب مقدس را تا پایان سال میلادی آینده به اتمام برساند.گفتنی است؛ تجربه کتابت قرآن کریم در اندازه بزرگ شش سال پیش نیز صورت گرفته به طوری که این کتاب مقدس در طول ۷۰ سانتی متر و عرض ۵۰ سانتی متر نگاشته شده است که نوشتن آن پنج سال به طول انجامید.