بان کی مون دبیرکل سازمان ملل در گفت وگوی تلفنی با حیدر العبادی نخست وزیر عراق بیرون راندن نیروهای تروریستی داعش از شهر الرمادی و بازپس گیری این شهر بدست نیروهای عراقی را به او تبریک گرفت.به گزارشMuslimPress؛ دبیرکل سازمان ملل روز چهارشنبه در یک گفت وگوی تلفنی با نخست وزیر دولت عراق بیرون راندن نیروهای تروریستی داعش از شهر الرمادی توسط نیروهای ارتش این کشور را تبریک گفت.وی باز پس گرفتن این شهر را یک دستاورد و پیروزی مهم برای مردم و دولت عراق توصیف کرد و اجرای تدابیر لازم برای برقراری سریع حکومت قانون، راه اندازی خدمات لازم شهری و فراهم کردن زمینه بازگشت هرچه سریع تر آوارگان به این شهر را ضروری دانست.بر اساس متن گفت وگوی تلفنی دبیرکل سازمان ملل با العبادی که در اختیار خبرنگاران گذاشته شده وی در این گفت وگو بار دیگر برحمایت سازمان ملل از دولت عراق و آمادگی این نهاد برای کمک های ممکن دراین زمینه تاکید کرد. منبع: ایرنا