پلیس وین به نقل از یک منبع اطلاعاتی ادعا می کند یک سری از حملات تروریستی، پایتخت های اروپایی را تهدید می کند.
به گزارشMuslimPress؛ پلیس اتریش می گوید احتمال حملات تروریستی در شهرهای اروپایی زیاد است و باید برای جلوگیری از حملات تدابیر امنیتی ویژه اعمال شود.
پلیس اتریش در بیانیه ای به نقل از یک سرویس اطلاعاتی اعلام کرد احتمال حملات تروریستی در ایام کریسمس وجود دارد و در پایتخت های اروپایی این احتمال قوی تر است.
پلیس شهر وین شش هفته بعد از حملات تروریستی پاریس می گوید اطلاعات نشان می دهد چندین حمله تروریستی در پایتخت های اروپایی طراحی شده است.
این سرویس اطلاعاتی نزدیک به پلیس اتریش ادعا می کند هنوز تهدید علیه کشورهای اروپایی رفع نشده است و به نظر می رسد تروریست ها نقشه های جدیدی در ایام کریسمس برای شهرهای اروپایی طراحی کرده اند.
پلیس شهر وین درباره جزئیات این اطلاعات و سرویس منتشر کننده آن به خبرنگاران چیزی نگفته است.
در بیانیه پلیس شهر وین آمده است کشورهای اروپایی بهتر است در اماکن عمومی و پرازدحام از گیت های بازرسی برای تامین امنیت خود استفاده کنند.
منبع: مهر