نتایج آخرین آمار نشان می‌دهد که کمتر از ۱۰ درصد از مسلمانان انگلیس با طرح امنیتی دولت این کشور برای مقابله با تروریسم موافقند.به گزارشMuslimPressو به نقل از روزنامه «گاردین»، نتایج آخرین آمار نشان می‌دهد که کمتر از ۱۰ درصد از مسلمانان انگلیساز طرح امنیتی دولت این کشور برای مقابله با تروریسم حمایت می‌کنند.این روزنامه در مقاله‌ای طرح امنیتی دولت انگلیس را با هدف مقابله با تروریسم و افراط‌گرایی مورد بررسی و ارزیابی قرار داده است.این مقاله با استناد به آمار و ارقام موثق این گونه نتیجه‌گیری می‌کند که طرح ضدتروریسم ارائه شده توسط دولت انگلیس با واکنش نه چندان مثبت از سوی شهروندان مسلمان و حتی غیر مسلمان انگلیسی مواجه شده است تا آنجا که در تازه‌ترین نظرسنجی‌ها در این باره عده قابل توجهی از پاسخ‌دهندگان آشکارا مخالفت و نگرانی خود را از به اجرا در آمدن این طرح، اعلام کرده‌اند.در این میان تنها ۸.۶ درصد از شهروندان مسلمان انگلیسی حمایت خود را این طرح به اصطلاح «پیشگیرانه» اعلام کرده‌اند که این موضوع می‌تواند به مثابه شکست اولیه این طرح و همچنین پیشنهاد کننده آن یعنی دیوید کامرون، نخست‌وزیر انگلیس باشد.به گزارش گاردین عدم استقبال مسلمانان انگلیس از این طرح می‌تواند حاکی از بی‌اعتماد جامعه مسلمانان این کشور به دولت باشد. منبع: ایکنا