گروهک تروریستی داعش بسیاری از عناصر خود را با وعده های فریبنده از جمله ازدواج با زنان و دختران ربوده شده در سوریه و عراق، جذب می کند که دراین میان سعودی ها فعالترین مشتریان این بازار به شمار می آیند.
به گزارشMuslimPress؛ داعش بیشتر عناصر خود را با وعده های فریبنده ای چون ازدواج با زنان و دختران سوری، عراقی و بویژه ایزدی هایی که به کالایی در بازار برده فروشی داعش تبدیل شده اند، جذب می کند.سایت روسی " اسپوتینک " در شماره امروز(شنبه) خود به نقل از " ابو شجاع دنایی " یکی از معروف ترین تاجران نجات دهنده زنان ایزدی از چنگال داعش نوشت: سعودی های داعشی در مرتبه نخست خرید زنان ایزدی ربوده شده قرار دارند و مدتی پیش شمار زیادی از سعودی ها با هدف دستیابی به زنان ربوده شده عراقی و سوری که به عنوان کنیز مورد سوء استفاده قرار می گیرند، جذب داعش شدند.ابوشجاع، ثروت فراوان سعودی ها را عامل تبدیل آنها به مهم ترین مشتری بازار برده فروشی داعش عنوان کرد و گفت: برخی از این سعودی ها حتی بیش از دو کنیز خریداری می کنند.وی افزود: سعودی ها حتی زنانی را که به عنوان کنیز خریداری می کنند، پس از مدتی میان دوستان داعشی خود دست به دست کرده و کنیز جدید را جایگزین می کنند.بر اساس این گزارش، عناصر داعشی تونسی بعد از تروریست های سعودی، در مرتبه دوم این بازار قرار دارند. ابوشجاع تاکید کرده که عناصر لیبیایی داعش در این زمینه با تونسی ها برابرند و عناصر مصری و اتباع دیگر کشورها در مراتب بعدی قرار دارند.بر اساس شواهد و قرائن هنوز سرنوشت بیش از ۳ هزار زن و دختر ربوده شده ایزدی در مناطق تحت اشغال داعش در عراق، نامعلوم است.منبع: العالم