ژنرال عاموس گلعاد مدعی شد حزب الله لبنان بیش از ۱۰۰ هزار راکت در زرادخانه اش دارد.
به گزارشMuslimPress؛ ژنرال عاموس گلعاد مدیر امور نظامی و سیاسی وزارت جنگ رژیم صهیونیستی مدعی شد حزب الله لبنان بیش از ۱۰۰ هزار راکت در زرادخانه اش دارد.گلعاد مدعی شد این گروه تروریستی مستقر در لبنان توانمندی هایش را برای جنگی دریایی تقویت کرده و به موشک های اونیکس ضد کشتی پی - ۸۰۰ روس مجهز شده است.وی مدعی شد ایران برنامه تسلیحات هسته ای مخفی خود را حفظ می کند و روزی خواهد رسید که زیرساخت های هسته ای خود را می سازد.