محافل سیاسی در داخل و خارج لبنان منتظر سخنرانی روز یکشنبه سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان هستند.
به گزارشMuslimPress؛ محافل سیاسی منتظر سخنرانی مجدد سید حسن نصرالله، هستند که قرار است عضر روز یکشنبه سخنرانی کند.محافل سیاسی در داخل و خارج لبنان منتظرند که سید حسن نصرالله درباره موضع حزب الله درخصوص موضوع ریاست جمهوری لبنان و شهادت سمیر قنطار از فرماندهان این حزب در سوریه سخنرانی کند.