خاندان حاکم سعودی که در بسیاری از مسائل دچار دو دستگی و اختلاف شده است، اکنون در مورد تصمیم‌گیری در مورد جنگ علیه یمن نیز در دام اختلاف و دودستگی گرفتار شده است.
به گزارشMuslimPress؛ سفیر یکی از کشورهای غربی با اشاره به دو دستگی خاندان حاکم سعودی و به عبارت بهتر محمد بن سلمان جانشین ولیعهد و محمد بن نایف ولیعهد این کشور در قبال بسیاری از مسائل، گفت: این دو دستگی در قبال تصمیم در مورد توقف یا ادامه جنگ در یمن نیز گریبانگیر آنان شده است.محمد بن سلمان و محمد بن نایف مقابل یکدیگروی در پاسخ به این سوال که عربستان تا چه زمانی به نبرد در یمن ادامه می دهد؟ این سوال غیرمنتظره را مطرح کرد: شما از کدام گروه در عربستان سخن می گویید؟ از محمد بن سلمان جانشین ولیعهد که «به دنبال ادامه جنگ بوده و در خود توان نابودی قدرت حوثی ها را می بیند» یا محمد بن نایف ولیعهد و «شخص میانه رو که ادامه جنگ را فرصتی برای رشد تروریسم می داند»؟خوشبینی به گفت‌وگوهای یمنی - یمنیبه هر حال زمان دور جدید گفت وگوهای یمنی - یمنی نیمه ماه ژانویه در هتل «مرکور» سوئیس تعیین شد که پیش از این نیز ۶ روز میزبان گفت وگوهای اخیر بین یمنی ها بود و در جریان آن ۱۸ سفیر از گروهی که حامی گفت وگوهای یمنی بودند در این محل حضور یافتند و سفیران اعضای شورای همکاری خلیج فارس و پنج کشور بزرگ به اضافه سفیران ژاپن، آلمان، هلند، ترکیه، اتحادیه اروپا نیز در آن حضور داشتند.چنانچه سفیر عمان را که کشورش نقش میانجی و بی طرف را داشته و نیز سفیر روسیه را استثنا کنیم، سیاست سایر سفیران به حمایت از ائتلاف علیه یمن به رهبری عربستان معروف است.توقف جنگ به نفع ریاض استدر همین ارتباط این سفیر غربی که خواست نامش فاش نشود، توضیح داد: به نفع ریاض است که اکنون جنگ در یمن را متوقف کند.وی نتیجه گفت‌وگوهای یمن را به میزان زیادی قابل قبول دانست و گفت: برای نخستین بار تمام طرف های یمنی رو در رو نشستند و برای اولین بار نماز ظهر را با هم به جا آوردند که این «پیشرفت بزرگی در مقایسه با نشست ژوئن گذشته در ژنو به شمار می آید.»حمله نیروهای هادی و ضربه زدن به گفت وگوهابه گفته وی سه روز نخست این نشست بسیار مثبت بوده و گفت وگوها به شکل سازنده آغاز شد و به عقیده ما روند صحیحی یافته و پیش بینی می کردیم که این دوره نتایج فراتر از انتظار را به ثمر خواهد نشاند، اما در روز چهارم و پس از حمله نیروهای عبد ربه منصور هادی و نیروهای ائتلاف سعودی به سه محور شامل حومه استان حجه، ‌ مأرب و جوف خوشبینی کاهش یافت تا جایی که چیزی نمانده بود که گفت‌وگوها از بین برود.به هر حال این حملات، گفت‌وگوها را به میزان زیادی تضعیف کرده و اولویت‌های برنامه‌های این دور از گفت‌وگوها را به هم ریخت و به همین دلیل انصار الله تهدید کرد که میز گفت‌وگو را ترک می‌کند اما پافشاری بین المللی برای تکمیل روند گفت‌وگو بار دیگر همه را به میز مذاکراه بازگرداند.آتش بس، گره ای باز نشدهاین سفیر غربی در ادامه تصریح کرد: با وجود اینکه گفت وگوی یمنی - یمنی در سوئیس ضربه دردناکی خورد، اما گره آتش بس همچنان باز نشده است هرچند آتش بس اصل گفت‌وگو بوده و روند گفت‌وگو را تعیین می کند در حالی که مواضع دو طرف کاملا با یکدیگر در تضاد است.وی در این باره گفت: تلاش زیادی کردیم که به هر شکل ممکن به آتش بس دائم یا موقت برسیم اما در عمل از هیچ یک از این دو صحبتی به میان نیامد و نتیجه این بود که حوثی ها به دنبال آتش بس دائم بوده و آماده آزادی تمام بازداشت شدگان از جمله پنج نفری هستند که دولت آتش بس را در برابر آزادی آنان مطرح کرده است اما منطق حاکم در طرف دیگر این است که آتش بس به راه حل سیاسی فراگیر مرتبط است.این سفیر غربی در نتیجه گیری از این وضعیت گفت: اکنون هیچ ابزاری برای آتش بس وجود ندارد و همین نقطه ضعف این گفت وگوها است.همچنین ماموریت کمیته نظامی که برای نظارت بر آتش بس تشکیل شد، فقط در ثبت موارد نقض و تماس با طرف های یمنی برای اعلام این موارد محدود می شود، اما این کمیته هیچ نقش محوری نخواهد داشت مگر اینکه از حمایت بین المللی برخوردار شود که این نیز وقت زیادی می گیرد.موضع متضاد با ریاض در ارتباط با محاصره و تحریم خارجیاین سفیر غربی همچنین یادآور شد: ۶روزی که یمنی ها در سوئیس سپری کردند، محور گفت‌وگوها بر پایان محاصره نیروهای ارتش یمن و کمیته‌های مردمی از برخی مناطق طرف مقابل به ویژه تعز متمرکز بود.موضع غرب کاملا با موضع عربستان و حتی موضع تیم عبدربه منصور هادی متفاوت بود تا جایی که این سفیر غربی محاصره خارجی را ضمن اقدماتی در راستای اعتمادسازی دانسته و گفت تحریم به اسم کنترل کامیون ها و کشتی ها و نیز منع ورود سلاح به یمن که نیروهای ائتلاف امروز آن را به دست گرفته اند باید در اختیار سازمان ملل باشد.خلأ امنیتی در عدن و باز شدن راه تروریست‌هابرای نخستین بار مواضع غربی ها با این موضع هشدار آمیز صنعاء مطابقت پیدا کرد مبنی بر اینکه خروج ارتش و نیروهای وابسته به آن از شهرها راه را برای گروههای ترویستی باز می کند.این چیزی است که به میزان زیادی در عدن شاهد وقوع آن هستیم تا جایی که غرب بر این باور است که پس از خروج انصار الله و حامیان صالح در این شهر خلأ امنیتی گسترده ای حاکم شده است زیرا نیروهایی که در کنار هادی می جنگند نتوانستند عدن را که القاعده در آن مستقر شده است، تحت کنترل خود در آورند.بزرگنمایی نقش ایرانهمچنان نقش ایران در بحران یمن به عنوان یک طرف بسیار تاثیرگذار در حمایت از انصار الله مطرح است اما برای نخستین بار یک منبع غربی به نقش ایران در این خصوص اشاره کرده و از بزرگنمایی آن سخن گفت.در این چارچوب این سفیر غربی می گوید: آنچه در مورد واردات گسترده سلاح از ایران به انصار الله مطرح شد، به میزان زیادی بزرگنمایی است به عبارت دیگر حمایت ایران وجود دارد اما سلاح هایی که انصار الله با آن می جنگند از انبارهای ارتش یمن به دست آمده است زیرا در یمن مقادیر زیادی سلاح و مهمات وجود دارد.تهران به دنبال توقف جنگ در یمن استبه عقیده وی واقعیت موضع ایران در بحران یمن این است که «تهران به دنبال توقف جنگ در سریع ترین زمان ممکن است و ادمه این بحران هیچ نفعی برای آن ندارد و پرونده های مهم تری در سوریه و عراق دارد و در صدر موارد مورد توجه ایران، حفظ قدرت حزب الله در لبنان است.منافع عربستان در توقف جنگ یمندر طرف دیگر بحران یا همان عربستان، اوضاع در ارتباط با ادامه جنگ یمن مبهم به نظر می رسد.در این خصوص این سفیر غربی در پاسخ به اینکه دوره زمانی عربستان برای ادامه جنگ چقدر است؟ سوالی غیرمنتظره مطرح کرد مبنی بر اینکه «شما از کدام گروه در عربستان صحبت می کنید؟ محمد بن سلمان که به دنبال ادامه جنگ بوده و توان نابودی حوثی ها را در خود می بیند یا منظورتان محمد بن نایف است که فردی میانه رو بوده و ادمه جنگ را به مثابه فرصتی برای رشد تروریسم می داند؟این سفیر غربی به دور از پاسخ به این سوال معتقد است که به دلایل زیادی نفع عربستان در این است که این جنگ را متوقف کند.به گفته او برخی از این دلایل به شرح زیر است:اول: در صورت طولانی شدن مدت جنگ عربستان قادر نیست امنیت مرزهای خود با یمن که مساحت زیادی دارد، حفظ کند زیرا خطر در این نقاط فقط به حملات حوثی ها محدود نمی ماند بلکه از آن فراتر بوده و از سوی گروههای تروریستی است که در مناطق جنوبی در حال رشد هستند.فشار مالی جنگ علیه یمن بر عربستاندوم: صرف نظر از خطرات امنیتی برای عربستان، هزینه های جنگ ذخایر مالی سعودی را تحت فشار قرار داده است، زیرا میلیاردها دلار را برای جنگ علیه یمن هزینه کرد و برای جبران این هزینه ها و سایر بحران هایی که عربستان خود را گرفتار آن کرده است، میزان تولید نفت خود را به میزان بی سابقه ای افزایش داد.ابرقدرت ها به دنبال توقف جنگ در یمناین سفیر غربی افزود: کشورهای ابرقدرت جهان به دنبال متوقف کردن جنگ در یمن هستند زیرا آمریکا که پرونده یمن را برای مدت ها کنار گذاشته بود، بار دیگر فعالیت خود را در منطقه از سرگرفته و از رشد تروریسم در آن بیم دارد.منبع: تسنیم