طبق مدرکی که نیروهای ویژه آمریکایی در شرق سوریه به دست آورده اند؛ مرکز فتوای این گروه تروریستی هیچ ارزشی برای جان اسیران قائل نیست و برای قاچاق اعضای بدن آنها فتوای قطع و سرقت اعضای بدن آنان را صادر کرده است.

به گزارشMusliumPressو به نقل از «العالم»؛ فاش شدن مدرکی جدید از رفتارهای خشن گروه تروریستی داعش نشان داد که این گروه تکفیری برای ترساندن دشمنان خود و کسب درآمد، اعضای بدن اسیران را سرقت کرده و می فروشد.بر اساس این مدرک جدید، مرکز فتوای داعش قطع و سرقت اعضای بدن مخالفان و اسیران را به بهانه کافر بودن جایز می داند.سایت شبکه «سومریه نیوز» روز جمعه تأکید کرد، طبق مدرکی که نیروهای ویژه آمریکایی در شرق سوریه به دست آورده اند؛ مرکز فتوای این گروه تروریستی هیچ ارزشی برای جان اسیران قائل نیست و برای قاچاق اعضای بدن آنها فتوای قطع و سرقت اعضای بدن آنان را صادر کرده است.داعش در فتوای خود آورده است: «قطع برخی از اعضای اسیرِ کافر حتی اگر باعثمرگ وی شود، جایز است.»

«محمد علی الحاکم» نماینده عراق در سازمان ملل متحد اعلام کرد: شورای امنیت باید این مدرک جدید را برای اطمینان از دست داشتن داعش در قاچاق اعضای بدن بررسی کند.

داعش روز ۲۹ ژانویه ۲۰۱۵ نیز فتوایی را برای توجیه تجاوز نیروهای خود به زنانِ اسیر صادر کرد.