وزارت دفاع روسیه ادعاهای مربوط به استفاده نظامیان روس از بمب های خوشه ای در سوریه را رد کرد.
به گزارشMuslimPressو به نقل از پایگاه روسیا الیوم، " ایگور کناشنکوف " سخنگوی وزارت دفاع روسیه در نشست مطبوعاتی در مقر این وزارت خانه در مسکو گفت در پایگاه هوایی حمیمیم به هیچ وجه از این نوع سلاح ها وجود ندارد.وی در واکنش به گزارش سازمان عفو بین الملل درباره استفاده نظامیان روسی از بمب های خوشه ای درسوریه، این سوال را مطرح کرد که چرا عفو بین الملل درباره وجود مدارک و مستندات آشکار مبنی بر استفاده نظامیان اوکراینی از بمب های خوشه ای ضد غیرنظامیان در منطقه دونباس درجنوب شرق اوکراین سکوت کرده است.منبع: العالم