منابع رسانه ای اعلام کردند دولت سوئد تصمیم دارد صدها آواره را در یک کشتی گردشگری اسکان دهد.
به گزارشMuslimPressو به نقل از پایگاه اینترنتی نشریه «د لوکال»، مسئولان سوئدی اعلام کرده اند موضوع اسکان ۱۲۶۰ آواره در یک کشتی گردشگری را بررسی کرده اند.بر اساس اطلاعات به دست آمده از اداره مهاجرت سوئد، مسئولان این کشور با یک شرکتقراردادی منعقد کرده اند که براساس آن این شرکت اقدام به آماده سازی و تهیه اماکنی برای اسکان دست کم یک هزار و دویست و شصت آواره در یکی از کشتی های گردشگری خود خواهد کرد.هنوز بندری که این کشتی قرار است در ان مستقر شود مشخص نشده است.در همین حال کمیسیون اروپا نیز چهارشنبه ۳۵ میلیون یورو برای اسکان آوارگان در سوئد که شاهد ورود گسترده آوارگان است، اختصاص داد.