روزنامه تونسی الحقیقة با حمله به محمد العریفی مبلغ وهابی سعودی معروف به شیخ فتنه، وی را مبلغ شیطان دانست.به گزارشMuslimPress؛ روزنامه تونسی الحقیقة با حمله به محمد العریفی مبلغ وهابی سعودی معروف به شیخ فتنه، وی را مبلغ شیطان دانست و این پرسش را مطرح کرد که این شخص تا کی باید آزادانه فعالیت کند، چون اقدامات او را نمی توان در راستای آزادی بیان توجیه کرد زیرا همنشین شیطان است و کسی است که فتوای جهاد نکاح را صادر کرد که باعثشد فاحشه های کشورهای مختلف جهان با شنیدن این فتوا به صفوف داعش ملحق شوند.لازم به ذکر است عریفی از شیوخ معروف فتنه و حامیان داعش است که با فتوای خود مبنی بر جهاد نکاح و جواز ارتباط جنسی زنان با مردان متعدد و نیروهای داعش معروف شد. منبع:شیعه نیوز