کانال ۷ رژیم اسرائیل با انتشار آماری اعلام کرد که طی سال جاری میلادی، حدود ۱۷۰۰ عملیات ضد صهیونیستی توسط فلسطینی ها علیه نظامیان و شهرک نشینان انجام شده است.

به گزارشMuslimPressو به نقل از «مرکز اطلاع رسانی فلسطین»؛ کانال ۷ رژیم اسرائیل طی انتشار آماری درباره عملیات های ضد صهیونیستی فلسطینی ها طی ۳ سال گذشته میلادی، تأکید کرد که در سال ۲۰۱۵ میلادی ۱۷۰۰ مورد عملیات علیه صهیونیست ها انجام شده است.بر اساس این آمار، فلسطینی ها در سال ۲۰۱۴ میلادی ۱۶۵۰ مورد عملیات و در سال ۲۰۱۳ میلادی نیز ۱۴۱۴ مورد عملیات علیه صهیونیست ها انجام داده اند.کانال ۷ تلویزیون اسرائیل در ابن گزارشی آماری تاکید کرد که این عملیات ها عبارتند از حمله با سلاح سرد و زیرگیری با خودرو و تیراندازی به سوی نظامیان و شهرک نشینان اسرائیلی است.این منبع خاطرنشان ساخت که نیروهای امنیتی اسرائیل بارها سعی کرده اند مانع از اجرای عملیات های مقاومت شوند، ولی ناکام مانده اند.در این گزارش آمده است که روند عملیات های فلسطینیان علیه نظامیان و شهرک نشینان اسرائیل تشدید یافته است؛ به نحوی که هر روز فلسطینیان دست به چندین مورد عملیات می زنند و این مساله مقامات امنیتی و اطلاعاتی و نظامی و سیاسی اسرائیل را وحشت زده کرده است.در این گزارش می خوانیم که فلسطینیان طی سه ماه گذشته ۲۲۲۵ بار به سوی نظامیان و شهرک نشینان اسرائیل سنگ پرتاب کرده اند. این مبارزان در ماه سپتامبر ۲۹۰ بار و در ماه اکتبر ۹۱۵ بار و در ماه نوامبر ۷۳۰ بار اقدام به پرتاب سنگ به سوی نظامیان و شهرک نشینان صهیونیست کرده اند.این منبع عبری در گزارش خود آورده است که مبارزان فلسطینی از آغاز ماه جاری تاکنون ۲۹۰ بار به سوی صهیونیست ها سنگ پرتاب کرده اند.