معلمی که بخاطر اعتقادات مذهبی اش از کار اخراج شد و بلافاصله علیه مدیریت این دبیرستان طرح دعوی نمود.به گزارشMuslimPress؛ سیرین هاشم، معلم اهل نیوجرسی که در یکی از دبیرستان های این ایالت به تدریس تاریخ مشغول است بدلیل اینکه در یکی از دروس با اشاره به «ملاله یوسف زی» دختر مسلمان پاکستانی، از اسلام نام برده است از سوی والدین دانش آموزان مورد توهین و شکایت قرار گرفت. وی پس از دو سال تدریس در این مدرسه بنا به ادعای «ایجاد دردسر بخاطر اعتقادات مذهبی اش» از کار اخراج شد و بلافاصله علیه مدیریت این دبیرستان طرح دعوی نمود.دادگاه رسیدگی به شکایت این معلم آمریکایی با نمایش ویدئویی انجام گرفت که والدین دانش آموزان از آن انتقاد داشتند. در این ویدئو ملاله یوسف زی بعنوان جوان ترین برنده جایزه صلح نوبل نشان داده شده که در حالی که از سوی طالبان مورد حمله قرار گرفته بود همچنان به آموزش به زنان و دختران می پردازد.