شماری از رهبران زندانی انقلاب مردمی بحرین در زندان مرکزی «جو» طی صدور بیانیه ای، از بحرانی بودن وضعیت جسمی برخی رهبران مخالف و شرایط نامناسب زندان خبر دادند.

به گزارشMuslimPressو به نقل از خبرگزاری تسنیم؛ رهبران زندانی انقلاب مردمی بحرین دیروز، سه شنبه،(۲۴ آذر / قوس) با صدور بیانیه ای از وخامت وضعیت رهبران مخالفی که در زندان جو به سر می برند، خبر دادند. در این بیانیه آمده است که بر اساس مشاهدات مستقیم، وضعیت جسمی عبدالوهاب حسین یکی از رهبران جریان وفای اسلامی، حسن مشیمع دبیر کل جنبش آزادیها و دموکراسی، محمد جواد پرویز و دکترعبدالجلیل السنکیس از زندانیان سیاسی، بسیار وخیم است و جان آنان در معرض خطر قرار دارد. این بیانیه افزود: این رهبران ازنظر سازمان ملل و سازمانهای بین المللی زندانیان سیاسی هستند.در این بیانیه از محافل بین المللی، سیاسی و حقوقی خواسته شده است که برای آزادی آنان و سایر زندانیان که از بیماری و مشکلات جسمی رنج می برند و زندگیشان مورد تهدید است، اقدام کنند.«شیخ عبدالجلیل المقداد، شیخ محمد حبیب المقداد، شیخ عبدالهادی المخوضر، شیخ علی سلمان، شیخ سعیدالنوری، شیخ میرزا المحروس، عبدالهادی الخواجه، صلاح الخواجه و محمد علی اسماعیل» از جمله افرادی هستند که این بیانیه را امضا کرده اند.