رئیس جمهوری اسلامی افغانستان دستور داده است تا بزرگترین پایگاه سابق نیروهای ناتو در این کشور به مرکز درمان معتادان تبدیل شود.

به گزارشMuslimPressو به نقل از BBC؛ براساس اطلاعیه دفتر رئیس جمهوری اسلامی افغانستان، محمد اشرف غنی به کمتیه‌ای متشکل از چند تن از اعضای کابینه خود گفته که پایگاه موسوم به «فنیکس» واقع در شرق کابل که یکی از بزرگترین پایگاه های نیروهای ناتو در این کشور بوده است، به محل اسکان، درمان و آموزش حرفه‌ای معتادان تبدیل شود.اکلیل حکیمی وزیر مالیه / دارایی، نورالحق علومی وزیر امور داخله / کشور، عبدالستار مراد وزیر اقتصاد، فیروزالدین فیروز وزیر صحت / بهداشت، سلامت عظیمی وزیر مبارزه با مواد مخدر و نسرین اوریاخیل وزیر کار و امور در این کمتیه عضویت دارند.اعضای این کمیته در دیداری که امروز(۲۵ قوس / آذر) با آقای غنی داشتند، گزارش دادند که این دستور او به مرحله اجرا رسیده است.در حال حاضر اردوگاه فینکس تحت کنترل وزارت داخله است و آقای غنی گفته که این وزارت باید آن را تخلیه کند و در اختیار وزارت بهداشت قرار دهد و وزارت مالیه هم منابع مالی لازم را برای تبدیل این پایگاه به مرکز درمان معتادان فراهم کند.براساس آمارهای رسمی، بیش از یک میلیون نفر در افغانستان به مواد مخدر معتادند که ۳۵۰ هزار نفر آن‌ها هروئین و تریاک مصرف می‌کنند.