کتاب‌هایی در زمینه تفسیر قرآن و تعالیم اسلام و شعائر دینی به زبان‌های آلمانی، فرانسوی و ایتالیایی از سوی وزارت اوقاف مصر به سوئیس اهدا می‌شود.به گزارشMuslimPressو به نقل از پایگاه خبری الوفد، شورای عالی امور اسلامی مصر و وزارت اوقاف این کشور با هدف مقابله با اندیشه افراط‌گرایانه و نشر اسلام صحیح، کتاب‌هایی در زمینه تفسیر قرآن و کتابچه‌هایی با موضوع تعالیم اسلامی و شعایر دینی به سه زبان آلمانی، فرانسوی و ایتالیایی به دولت سوئیس اهدا می‌کنند. در همین راستا، محمد مختار جمعه، وزیر اوقاف مصر، یکشنبه، ۲۲ آذرماه، در بیانیه‌ای با اهدای این کتب به دولت سوئیس موافقت کرد. این کتب از سوی انتشارات شورای عالی امور اسلامی مصر و وزارت اوقاف این کشور منتشر می‌شود و توزیع آن‌ها در سوئیس با هدف مبارزه با ایدئولوژی افراط‌گرایی و نشر دین مبین اسلام صورت می‌گیرد. در این بیانیه‌ آمده است که این موافقت بنا به درخواست وزارت امور خارجه سوئیس از سفارت مصر در این کشور در خصوص در اختیارگذاشتن کتاب‌های تفسیر قرآن و کتابچه‌های آموزه‌های اسلامی و شعایر دینی به منظور توزیع میان جوانان سوئیس، انجام شده است. از سوی دیگر، وزیر اوقاف مصر سفارش کرد که کتابخانه‌ای متشکل از ۱۰۰ نسخه، ۵۰ نسخه از کتاب «مفاهیم یجب أن تصحح»(مفاهیمی که باید تصحیح شود) و ۵۰ نسخه از کتاب «نحو تجدید الفکر الدینی»(به‌سوی بازنگری در تفکر دینی) به زبان آلمانی برای سفارت مصر در آلمان ارسال شود. منبع: ایکنا