تحریک احساسات ضداسلامی و نژادپرستانه باعثشده پلیس فرانسه حملات مکرر و غیرمجازی را علیه مسلمانان فرانسوی انجام دهد.به گزارشMuslimPress؛ دنیل بوشل، یکی از خبرنگاران سرشناس «راشا تودی» در اظهاراتی تاکید کرد: پس از وقوع حملات تروریستی ۱۳ نوامبر در پاریس که طی آن دستکم ۱۳۰ شهروند فرانسوی کشته شدند، تحریک احساسات ضداسلامی و نژادپرستانه باعثشده پلیس این کشور حملات مکرر و غیرمجازی را علیه مسلمانان فرانسوی انجام دهد.تهدید و توهین به مسلمانان در جامعه فرانسه که دارای ۵ میلیون مسلمان است به شکلی نامعمول رو به گسترش است. گرچه این تدابیر شدید امنیتی از سوی پلیس فرانسه در راستای مبارزه با تروریسم عنوان شده اما بیم آن می رود که چنین اقداماتی دارای تاثیر بومرنگی باشد. منبع: شفقنا