مقامات گمرکی منطقه «العین السخنه» در استان سوئز مصر از کشف ۵۰۰ نسخه‌ قرآن قاچاق خبر دادند.به گزارشMuslimPressو به نقل از پایگاه خبری «الیوم السابع»، مقامات گمرکی منطقه «العین السخنه» در استان سوئز مصر با همکاری اداره مرکزی مبارزه با قاچاق گمرکی این کشور، ۵۰۰ نسخه قرآن الکترونیکی را که به صورت قاچاق از چین وارد شده بود، کشف و ضبط کردند.یک منبع گمرکی در این باره اعلام کرد: یوسف حسنی، رئیس اداره مرکزی مبارزه با قاچاق گمرکی مصر، مجدی عبدالعزیز، رئیس گمرک منطقه را در جریان ورود محموله‌ای با ۱۰۵۰ کارتن از چین که دربردانده نسخه‌های قرآن الکترونیکی قاچاق بود، قرار داد.طبق تحقیقات انجام شده معلوم شد که ۵۰۰ نسخه قرآن الکترونیکی قاچاق در این محموله توسط یک شرکت به صورت قاچاق از چین وارد شده بود.این منبع افزود: جاد عساف، رئیس اداره مرکزی گمرک استان سوئز نیز دستور داد تا اقدامات قانونی لازم در رابطه با این محموله انجام و این قاچاق گمرکی صورت‌جلسه و وسایل ضبط شده نگهداری شود. منبع:ایکنا