دادگاه تجدید نظر بحرین بدون توجه به شخصیت شیخ علی سلمان و لباس روحانیت وی را مجبور کرد که لباس ویژه زندانیان را بر تن کند.
به نقل از رسانه های بحرینی، دادگاه تجدید نظر بحرین شیخ علی سلمان دبیرکل جمعیت الوفاق ملی این کشور را به ماه آینده میلادی موکول کرد.این دادگاه همچنین بدون توجه به شخصیت شیخ علی سلمان و لباس روحانیت وی او را مجبور کرد که لباس ویژه زندانیان را بر تن کند.دادگاه عالی تجدید نظر بحرین پیش از این به دلیل عدم حد نصاب قضات ادامه محاکمه شیخ علی سلمان دبیرکل جمعیت الوفاق را به ۲۳ آذر ماه موکول کرده بود.رژیم آل خلیفه اوایل تیرماه امسال، شیخ سلمان را به اتهام تحریک مردم یمن برای تغییر نظام حاکم در این کشور با توسل به زور، به ۴ سال زندان محکوم کرد.بحرین از ۱۴ فوریه سال ۲۰۱۱ شاهد انقلاب مردمی علیه رژیم آل‌خلیفه است. مردم خواهان آزادی، برقراری عدالت و رفع تبعیض و روی کار آمدن نظامی منتخب در کشورشان هستند.در مقابل، رژیم بحرین با همدستی برخی کشورهای عربی از جمله عربستان این درخواست‌های مشروع ملت بحرین را با مشت آهنین سرکوب می‌کند.سازمان‌های حقوقی بین المللی بارها به انتقاد از دولت بحرین در نقض گسترده حقوق بشر در این کشور پرداخته است، اما مقامات بحرینی بدون توجه به این اقدامات به سرکوب اعتراضات مردمی می پردازند.منبع: تسنیم