مجدی الصمادی خلبان نیروی هوایی اردن به سبب مخالفت با فرمان سفر به اسرائیل از کار برکنار شد.
به گزارشMuslimPress؛ مجدی الصمادی خلبان نیروی هوایی اردن به سبب مخالفت با فرمان سفر به اسرائیل از کار برکنار شد.
پایگاه اینترنتی «عربی ۲۱» نوشت: الصمادی نپذیرفت برای ماموریت کاری به فلسطین اشغالی برود و نیروی هوایی اردن به همین علت وی را اخراج کرد.
خانواده این خلبان اردنی اعلام کردند: او به فرماندهانش گفته بود که با هدف مبارزه با اسرائیل، به نیروی هوایی ملحق شده است؛ نه اینکه به آنجا برود و با رژیم صهیونیستی همکاری کند.
نیروی هوایی اردن تاکنون واکنشی به این موضوع نشان نداده است.
در همین حال فعالان اردنی در فضای مجازی از اقدام مجدی الصمادی خلبان کشورشان حمایت و تاکید کرده اند ارتش اردن همچنان مخالف اسرائیل است.