دفتر شورای روابط اسلامی آمریکایی در ایالت «آلاباما» نسبت به اقدام گروهی با نام «KKK» به استخدام نیرو برای «جنگ با انتشار اسلام در کشور» اعتراض کرد.به گزارشMuslimPress؛ شعبه آلابامای شورای روابط اسلامی آمریکایی(بزرگترین سازمان حامی حقوق مسلمانان آمریکا) از مقامات این کشور درخواست کرد که نسبت به حرکت این گروه و افزایش اسلام‌هراسی در نتیجه آن، اقدام کنند.شورای روابط اسلامی آمریکایی اعلام کرد که تاکنون اعلامیه‌های استخدامی این سازمان در شهرهای دیکیتر و کالمن منتشر شده است.این شورا که شعبه‌های متعددی در سراسر آمریکا دارد، اعلام کرد: رهبران آلاباما باید علیه افزایش احساسات ضداسلامی که در نتیجه تلاش این گروه نژادپرست تشدید شده، اقدام کنند.شورای روابط اسلامی آمریکایی افزود: فعالیت این گروه نژادپرست باید متوقف شود، چه علیه سیاهپوستان فعالیت کند، چه مسلمانان و چه هر اقلیت دینی و نژادی دیگری.این گروه پیش از این نیز در ایالت ورمانت آمریکا اقدام به انتشار آگهی‌های استخدام برای جنگ با اسلام کرده بود.«کی کی کی»(KKK) که مخفف(Ku Klux Klan) «کو کلاکس کلان» است نام گروهی در آمریکا است که حامی برتری نژاد سفید و نفرت نژادی است. آن‌ها برای رسیدن به اهداف خود به اعمال غیر اخلاقی‌ متوسل می‌شوند. برای نمونه پریشان ساختن شکل خود و ترساندن سیاهان آمریکا، استفاده از ابزار ترور، خشونت و ایجاد وحشت از جمله حربه‌های آنان جهت پیشبرد عقایدشان است. پدر ملکوم ایکس توسط افراد این گروه کشته شد. منبع: ایکنا