نماینده آیت الله سیستانی در خطبه های امروز نمازجمعه شهر کربلا، مسئولیت حفظ حاکمیت و تمامیت ارضی عراق را با دولت این کشور دانست و از دولت خواست با متجاوزان، قاطعانه برخورد کند.

به گزارشMuslimPressو به نقل از «العالم»؛ «سید احمد صافی»، نماینده آیت الله سیستانی در شهر کربلا، در خطبه های نماز جمعه امروز در حرم حضرت حسین(ع) گفت: قوانین و مقرات بین المللی وجود دارد که روابط میان کشورها و احترام به حاکمیت هرکشور را مشخص می کند و بر لزوم عدم تعرض به اراضی یک کشور تاکید دارد و این از واضح ترین قوانین موجود است.وی اظهار داشت هیچ کشوری نباید به بهانه حمایت از مبارزه با تروریسم و بدون موافقت دولت مرکزی یک کشور، به آن جا نیرو اعزام کند.

الصافی افزود: از کشورهای همسایه عراق و سایر کشورها انتظار می رود که به حاکمیت عراق احترام بگذارند و بدون موافقت دولت مرکزی این کشور، از اعزام نیرو به خاک عراق خودداری کنند.

وی دولت عراق را مسئول حاکمیت کشور دانست و گفت: دولت عراق نباید در برخورد با هرطرفی که به هربهانه و توجیهی حاکمیت این کشور را نقض کند، سهل انگاری کند و باید روش های مناسب را درصورت وقوع چنین مشکلاتی درپیش گیرد.نماینده آیت الله سیستانی در کربلا تاکید کرد، گروه های سیاسی عراق نیز دراین شرایط مهم و حساس باید یکپارچه باشند و منافع مهم کشور و تمامیت ارضی آن را درنظر گیرند.وی افزود: شهروندان عراقی هم دراین شرایط، باید با هم متحد باشند و بر اساس قانون، واکنش های منظم و حساب شده از خود نشان دهند.