یک مفتی اهل سنت و جماعت عراق از مخالفت پادشاه عربستان با امضای حکم اعدام آیت الله شیخ نمر باقرالنمر به دنبال وساطت وی در این قضیه خبر داد.

به گزارشMuslimPress؛ «شیخ مهدی الصمیدعی»، مفتی اهل سنت و جماعت عراق در گفتگوی مفصل با خبرگزاری المعلومه عراق گفت که جناح های سیاسی و مذهبی در عراق و خارج از عراق از وی خواسته بودند تا برای حل قضیه شیخ نمر باقر التمر که اخیرا از سوی دادگاههای عربستان به اعدام محکوم شده است، وساطت کند.وی با بیان این مطلب که از پادشاه عربستان خواسته است تا به نشانه آشتی، شیخ نمر را مشمول عفو خود قرار دهد، تاکید کرد: ملک سلمان بن عبدالعزیزاز امضای حکم اعدام شیخ نمر خودداری کرده و باید منظر حکم عفو وی باشیم.

منبع: شفقنا