یک دانشجو آمریکایی طی اقدامی نمادین در دانشگاه «امریکن ریور کالج» مخالفت خود را با گسترش تعصبات ضد اسلامی اعلام کرد.

به گزارشMuslimPressبه نقل از پایگاه خبری «arcurrent»؛ «بوراک کوجال»، دانشجوی مسلمان دانشگاه «امریکن ریور کالج» در اعتراض به گسترش تعصبات ضداسلامی با چشمان بسته در مقابل مرکز دانشجویان دانشگاه خود ایستاد تا پیام خود را به هم دانشگاهیان و اعضای جامعه خود برساند.کوجال خسته از تصاویر منفی‌ای که به صورت گسترده به مسلمانان نسبت داده می‌شود، بنری در دست گرفت که روی آن نوشته بود: «من مسلمانم و به این دلیل مردم مرا تروریست می‌خوانند.»بر روی این بنر نوشته بود: «من در کنار فرانسه ایستاده‌ام، من در کنار جهان ایستاده‌ام. من به شما اطمینان دارم، اگر شما هم به من اطمینان دارید، مرا در آغوش بگیرید.»اقدام نمادین این دانشجوی مسلمان در پی آن انجام شد که به تازگی عده‌ای از اسلام‌ستیزان در مقابل مرکز دانشجویان این دانشگاه تابلویی نصب کرده بودند که روی آن نوشته بود «چرا اسلام می‌کشد؟».ایستادن این دانشجوی مسلمان با چشمان بسته اعتراضی به اسلام‌ستیزی و تلاشی برای تأکید بر لزوم احترام به مسلمانان بود.الکس راموس، دوست مسلمان کوجال نیز به او پیوست.وقتی از آن‌ها پرسیده شد که آیا به این فکر کرده‌اند که ممکن است این اقدام بازخورد عکسی از سوی دانشجویان و مسئولان دانشگاه داشته باشد، کوجال گفت: ما امیدواریم که پاسخ مثبت دریافت کنیم.گزارش‌ها حاکی از آن است که پس از حوادثتروریستی اخیر به ویژه در پاریس، احساسات ضداسلامی در آمریکا بیشتر شده و استفاده برخی سیاستمداران آمریکایی از این شرایط برای پیروزی در انتخابات آتی نیز شرایط را وخیم‌تر کرده است.

منبع: ایکنا