سه زن که در انگلیس مشغول تبلیغ افراط گرایی و جذب نیرو برای گروه تروریستی داعش هستند، شناسایی شده‌اند.
به گزارشMuslimPress؛ لیس انگلیس پس از انجام تحقیقاتی مخفی به مدت یک سال، موفق به شناسایی سه زن داعشی شده است. وظیفه این زنان، اغفال دختران نوجوان و ترغیب آن‌ها برای پیوستن به داعش است.
این زنان خود را در توییتر «ام صالحه،» «ام ال» و «ام عثمان» معرفی کرده‌اند. یکی از آن‌ها در تصاویری که به تازگی منتشر شده است می‌گوید: «ما تسلیم قانون هیچ کشور یا ملتی نمی‌شویم.» زنان داعشی در تصاویری سوریه را بهترین سرزمین خدا معرفی می‌کنند.
این زنان هم از طریق شبکه‌های اجتماعی و هم از طریق ملاقات و جلسات حضوری فعالیت می‌کنند. نیروهای امنیتی انگلیس موفق شدند از طریق نیروهای نفوذی در پوشش خبرنگار، پرده از فعالیت‌های آن‌ها بردارند.
یکی از عاملان نفوذی با جلب اعتماد این زنان توانست به جلسات آن‌ها راه پیدا کند. این زنان که هر سه متأهل و مادر چند فرزند هستند، در جلسات مذکور به تبلیغ عقاید داعش و انتقاد از دولت انگلیس به دلیل حمله به این گروه تروریستی می‌پردازند. سرانجام فرد مذکور مورد ظن زنان داعشی قرار گرفت و از حضور در جلسات آن‌ها منع شد.
بنابر اعلام مقامات انگلیسی، هم‌اکنون حدود ۷۰۰ شهروند این کشور برای پیوستن به گروه تروریستی داعش به سوریه سفر کرده‌اند. ۴۵۰ داعشی نیز از سوریه و عراق به انگلیس بازگشته‌اند.