«ماریانو تالاورا» با لباس نظامی و یک کوله‌پشتی بزرگ بر دوشش در حالی که پرچم آمریکا را به همراه داشت، هنگام برگزاری نماز عصر به مرکز اسلامی «سن آنتونیو» در ایالت تگزاس امریکا وارد شد و اقدام به لگدمال کردن سجاده‌های نمازگزاران با چکمه‌هایش کرد.
به گزارشMuslimPress؛ برای چندمین بار طی روزها و هفته های اخیر مسلمانان ایالت تگزاس آمریکا، مورد توهین قرار گرفتند؛ در جدیدترین اقدام نژادپرستانه و به دور از انسانیت، مردی امریکایی پس از ورود به مسجدی در ایالت تگزاس ضمن لگدمال کردن سجاده‌ها با پوتین‌های خود، به فحاشی به نمازگزاران پرداخت. «ماریانو تالاورا» با لباس نظامی و یک کوله‌پشتی بزرگ بر دوشش در حالی که پرچم آمریکا را به همراه داشت، هنگام برگزاری نماز عصر به مرکز اسلامی «سن آنتونیو» در ایالت تگزاس امریکا وارد شد و اقدام به لگدمال کردن سجاده‌های نمازگزاران با چکمه‌هایش کرد. نمازگزاران از «تالاورتا» درخواست کردند که به نشانه احترام چکمه‌هایش را از پا درآورد، اما او در عوض، درحالی که پاهایش را از قصد روی زمین می‌کشید و فریادهایی علیه اسلام سرمی‌داد، وارد محل نماز زنان شد.اهالی سپس با پلیس تماس گرفتند. مأموران پلیس به تالاورا مشکوک شده و او را به اتهام ورود غیرقانونی تحت بازداشت قرار دادند. پلیس کوله‌پشتی او را نیز مصادره کرد، اما تا کنون درباره محتویات آن اطلاعاتی منتشر نکرده است.«سولومون حمیده» رئیس مرکز اسلامی سن آنتونیو گفته که قصد ندارند علیه «تالاورا» شکایتی تنظیم کنند، چرا که پیش بینی می کنند این اقدام سبب واکنش‌های منفی شدیدتری علیه مسلمانان شود.پیش از این نیز سخنگوی شورای روابط اسلامی آمریکا مستقر در واشنگتن دی سی گفته بود: اظهارات و رفتارهای ضد اسلامی رو به افزایش گذاشته و اقدامات آشکار خشونت آمیز را به دنبال داشته است.نهاد عوض رئیس این شورا نیز بارها تاکید کرده است که بسیاری از مسلمانان و گروه های اسلامی در امریکا مورد آزار و اذیت قرار می گیرند اما از طرح شکایت خودداری می کنند با این حال، بسیاری از شکایت ها نیز به فرجام نمی رسد.