این روزها دوران سختی بر مسلمانان فرانسه می‌گذرد و نگاه‌های سنگین و سرد به آنان در پی حوادثترویستی پاریس نسبت به گذشته افزایش یافته است.به گزارشMuslimPress؛ نیروهای مسلح پلیس با جلیقه‌های ضدگلوله خیابان‌های اطراف مسجد جامع پاریس را برای نمازهای جماعت محاصره می‌کنند و نمازگزاران را در هوای سرد و زیر باران مورد بازرسی بدنی قرار می‌دهند.سربازانی با اسلحه‌های اتوماتیک هم در حال گشت‌زنی در خیابان‌های منتهی به مسجد هستند.بعضی مسلمانان علاوه بر این‌ها، فشار مضاعفی را نیز تحمل می‌کنند زیرا احساس می‌کنند که مجبور هستند از خود دفاع کنند و تأکید کنند که اسلام هیچ ارتباطی با متعصبان خشونت‌طلب ندارد.آن‌ها نگران هستند که برخی غیرمسلمانان نتوانند تفاوت میان مسلمانان و داعش را درک کنند.بانوان مسلمان نیز که به خاطر حجابشان به سرعت قابل شناسایی هستند در معرض نگاه‌های سنگین مردم هستند حتی اگر اهانت یا حمله‌ای به آن‌ها صورت نگیرد.این روزها دوران سختی برای مسلمانان فرانسه است. این در حالی است که در جریان حملات اخیر پاریس تعدادی مسلمان هم کشته و زخمی شدند و مسلمانان پاریس و سراسر جهان نیز در پی این حوادثهمان احساس ناراحتی و خشمی را داشتند که بقیه مردم داشتند.مسلمانان این حملات تروریستی را محکوم کردند و برنامه‌های متعددی در محکومیت خشونت و افراط‌گرایی و ادای احترام به قربانیان برگزار کردند. با این حال به آنها به چشم دیگری نگاه می‌شود.نگاه‌های سنگین و سرد به مسلمانان و حملات لفظی و فیزیکی علیه آنها در روزهای پس از این حوادثنسبت به گذشته افزایش یافته است.گروه نظارت بر اسلام‌هراسی در فرانسه از موج تازه خشونت‌های ناشی از نفرت علیه مسلمانان خبر می‌دهد.این وضعیت در دیگر کشورهای اروپایی و نیز آمریکا هم وجود دارد و مسلمانان را تحت فشار قرار داده است. منبع: ایکنا