سومین اجلاس سران کشورهای عضو مجمع دولت های صادرکننده گاز با انتشار بیانیه ای به کار خود پایان داد.به گزارشMuslimPress؛ بر اساس پیشنهاد رئیس جمهور بولیوی چهارمین جلسه سران در سال ۲۰۱۷ در بولیوی برگزار خواهد شد.محسن حسن عادلی دبیر کل مجمع کشورهای صادرکننده گاز متن این بیانیه را قرائت کرد.ما سران دولت ها و کشورهای عضو مجمع کشورهای صادرکننده گاز(GECF) بر مبنای همبستگی و همکاری در تاریخ ۲۳ نوامبر ۲۰۱۵ به منظور شرکت در سومین اجلاس سران کشورهای عضو مجمع به دعوت جناب آقای دکتر روحانی، رییس جمهور اسلامی ایران در تهران گرد هم آمدیم و موارد ذیل را مورد عنایت قرار دادیم:* تأکید مجدد بر حقوق حاکمیتی مطلقه و دائمی کشورهای عضو مجمع بر ذخایر گاز طبیعی اشان و پایبندی به اصول و اهداف اساسنامه مجمع* تصدیق مجدد مفاد بیانیه های اجلاس های اول و دوم سران کشورهای عضو مجمع که به ترتیب در تاریخ های ۱۵ نوامبر ۲۰۱۱ و ۱ ژوئیه ۲۰۱۳ در دوحه و مسکو برگزار شد.* آگاهی از توانایی های کشورهای عضو به عنوان صادرکنندگان قابل اتکای گاز طبیعی در زمینه برنامه ریزی و مدیریت مؤثر فرآیند توسعه منابع گاز طبیعی و مشارکت در ارتقاء امنیت عرضه گاز طبیعی* اذعان به اهمیت انرژی گاز و ثبات بازار مالی در تأمین سرمایه گذاری کافی در پروژه های جاری و آتی گاز طبیعی* تأکید بر اهمیت همکاری و هماهنگی بین کشورهای عضو مجمع از طریق تبادل اطلاعات در زمینه صنعت گاز و استفاده مشترک از بهترین روش های کاری و اقدامات مشترک در راه ارتقای استفاده از گاز طبیعی در کل دنیا* تأکید بر مزایای گاز طبیعی به عنوان منبع پاک و فراوان انرژی و امکان مشارکت بالقوه آن در توسعه پایدار جهانی* تأکید بر اهمیت قایل شدن ارزش منصفانه و معقول برای منابع گاز طبیعی با توجه به چالش های ناشی از نااطمینانی های اقتصادی و سیاسی و نگرانی های زیست محیطی* اذعان به اینکه تقاضای فزاینده برای گاز طبیعی ناشی از رشد جمعیت، رشد اقتصادی و ملاحظات زیست محیطی عنایت بیشتر نسبت به امنیت تقاضا و عرضه و هم چنین اعمال ساز و کارهای با ثبات قابل اتکا و ساز و کارهای بازار شفاف عاری از محدودیت های ناشی از مقاصد سیاسی و تصمیمات یک جانبه و دخالت ها را طلب می کند.در ضمن عزم جمعی خود را برای تحقق موارد ذیل اعلام می داریم:۱ - حمایت از منافع مشترک کشورهای عضو مجمع کشورهای صادرکننده گاز از طریق اجرای سیاست ها و استراتژی های هماهنگ در سطح بین المللی به منظور ارتقای منافع اجتماعی و اقتصادی حاصل از منابع گاز طبیعی اشان۲ - ارتقای میزان مصرف گاز طبیعی به عنوان پاک ترین سوخت که دارای نقش حیاتی در ترکیب انرژی جهانی دارد با هدف نیل به اهداف توسعه پایدار برای منبع انرژی پاک، قابل اتکا و کارآمدی انرژی. این پیام قرار است توسط دبیرکل به اجلاس کنوانسیون تغییر اقلیم سازمان ملل متحد موسوم به «کاپ۲۱» منتقل شود.۳ - ارتقای سطح تلاش ها برای سرمایه گذاری مشترک میان کشورهای عضو با هدف تأمین کارآمد و قابل اتکای عرضه گاز به بازارهای جهانی۴ - تأکید بر نقش بنیادین قراردادهای بلندمدت عرضه گاز در تأمین مالی پروژه های عظیم گازی در کل زنجیره عرضه و توسعه چارچوب های قراردادی ضمن لحاظ کردن تلاش های گسترده، سرمایه گذاری ها، تعهدات و مخاطرات تقبل شده توسط کشورهای عضو۵ - ارتقای گفتگوهای باز و سازنده با واردکنندگان گاز طبیعی از طریق سازمان ها و مجامع بین المللی و منطقه ای انرژی در زمینه موضوعاتی همچون تقاضا برای گاز طبیعی و توسعه زیرساخت های لازم فرامرزی با هدف تسهیم مساوی مخاطرات بین عرضه کنندگان و مصرف کنندگان گاز طبیعی از طریق اجرای سیاست های غیرتبعیض آمیز و قابل پیش بینی در زمینه های مالی، تجاری، انرژی و زیست محیطی ضمن احترام به چارچوب های ملی حقوقی و خط مشی کشورها۶ - ارتقا و تقویت همکاری، هماهنگی و تبادل دیدگاه ها میان کشورهای عضو و تمامی فعالان صنعت گاز در راه رسیدن به اهداف مجمع بویژه از طریق ایجاد مؤسسه تحقیقات گاز مجمع، یادآوری می شود که این مؤسسه تحقیقات گاز قرار است در الجزایر بر پا شود و همچنین همکاری در زمینه های فناوری، پشتیبانی، مدیریت و توسعه منابع انسانی به منظور ارتقای کارآیی، نوآوری، انتقال فناوری و بهترین روش های کاری بین المللی.۷ - اذعان به ضرورت اتخاذ روش مبتنی بر تسهیم مخاطرات در مقوله تعیین قیمت و ساز و کار قیمت گذاری گاز طبیعی مبتنی بر قیمت نفت خام و فرآورده های آن در قراردادهای بلندمدت، عرضه گاز به منظور تضمین سرمایه گذاری به موقع در زنجیره گاز و اذعان به ضرورت دستیابی به قیمت منصفانه و معقول برای گاز طبیعی به عنوان منبع تجدیدناپذیر و هم چنین مزایای آن از نقطه نظر موضوعات کارآیی انرژی و مسایل زیست محیطی.۸ - ابراز نگرانی عمیق از اعمال فرا سرزمینی قوانین و مقررات و اعتراض نسبت به تحریم های اقتصادی یک جانبه در تجارت گاز و علیه کشورهای عضو مجمع که مورد تأیید نهادهای سازمان های ملل نمی باشد.۹ - تقویت نقش مجمع کشورهای صادرکننده گاز به عنوان بستری برای تعریف و پیشبرد جایگاه کشورهای عضو در ارتباط با چالش هایی که گاز طبیعی در صحنه بین المللی انرژی با آنها روبه رو است.۱۰ - ترغیب مجمع کشورهای صادرکننده گاز به ترتیب دادن گفت‌وگوهای جدید و مؤثر بین کشورهای عضو، کشورهای مصرف کننده و بازیگران گاز طبیعی به منظور ارتقای شفافیت و ثبات بازار و تسهیل انتقال فناوری برای بهره مندی کشورهای عضو.