دیده بان حقوق بشر از کارشکنی نظام بحرین در توقف شکنجه زندانیان سیاسی انتقاد کرده است.به گزارشMuslimPress؛ این سازمان حقوق بشری در جدیدترین گزارش خود روز یکشنبه اعلام کرد ادعای نظام بحرین و هم پیمانان آن دربارۀ حذف شکنجه در حین بازداشت در این کشور باورکردنی نیست.بر اساس این گزارش، حمد بن خلیفه، شاه بحرین در سال ۲۰۱۱ در پی انتقادات بین‌المللی، کمیته‌ای برای رسیدگی به وضعیت شکنجه در این کشور ایجاد کرد.این کمیته در نوامبر سال ۲۰۱۱ گزارش داد دستگاه امنیت ملی و وزارت کشور بحرین رفتار نادرستی با متهمان داشته و آن‌ها را مورد شکنجۀ جسمی و روحی قرار داده‌اند.پس از این گزارش، رژیم بحرین در سال ۲۰۱۲ سه نهاد را برای پایان دادن به شکنجه در مراکز بازجویی ایجاد کرد.دیده بان حقوق بشر در این گزارش آورده است که هیچ یک از این نهادها یعنی «دبیرخانۀ رسیدگی به دادخواهی‌ها» وابسته به وزارت کشور، «واحد تحقیقات ویژه» وابسته به دادستانی بحرین و «هیات حقوق زندانیان و بازداشت‌شدگان» دستاورد درخوری نداشته‌اند.در بخشی از این گزارش آمده است که از آغاز سال ۲۰۱۲ تنها یک محاکمه به اتهام شکنجۀ بازداشت‌شدگان انجام شده است که آن نیز مربوط به زندانیان سیاسی نبوده است.دیده بان حقوق بشر همچنین از رژیم آل خلیفه خواست یک کمیتۀ مدنی نظارت بر وضعیت شکنجه متشکل از کارشناسان مستقل بحرین ایجاد کند.در بیاینۀ این سازمان از رژیم بحرین خواسته شده است که هر چه سریع‌تر زمینه را برای ورود گزارشگر ویژۀ سازمان ملل برای رسیدگی به وضعیت شکنجه در بحرین فراهم کند.مردم بحرین از ۱۴ فوریه سال ۲۰۱۱ با برپایی تجمع و تظاهرات خوستار تغییر نظام حکومتی این کشور و ایجاد اصلاحات شده‌اند.در این اعتراضات تاکنون ده‌ها تن از معترضین کشته و صدها نفر با شلیک گلوله و گاز اشک آور زخمی شده‌اند.در سیاست‌های سرکوب گرایانۀ رژیم آل خلیفه علیه معترضان، نیروی پلیس بحرین با حمله به منازل مسکونی و ایجاد رعب و وحشت در میان ساکنین، هزاران بحرینی را بازداشت کرده است.