خبرگزاری رسمی عمان از آزادی سه آمریکایی بازداشت شده توسط انصارالله یمن و انتقال آنها به مسقط خبر داد.
به گزارشMuslimPress؛ وزارت امور خارجه آمریکا از عمان خواسته بود تا افراد یاد شده را به این کشور منتقل کند.خبرگزاری عمان به هویت آمریکایی هایی آزاد شده اشاره نکرده است.مقامات امنیتی مستقل در یمن و اعضای گروه انصارالله گفتند که این سه آمریکایی به مدت دست کم ۲ ماه در یک پایگاه امنیتی انصارالله در صنعا پایتخت یمن زندانی بودند.این مقامات امنیتی و اعضای گروه انصارالله که خواستند نامشان فاش نشود، گفتند که اجازه نداشتند با روزنامه نگاران در باره این آمریکایی ها و علت بازداشت آنها سخن بگویند.به گفته این مقامات یمنی، دو تن از آمریکایی ها یاد شده، برای سازمان ملل کار می کردند.انصارالله قبلا گفته بود که ۲آمریکایی را به خاطر ظن به جاسوسی بازداشت کرده اند.انصارالله در ماه سپتامبر و در پی مذاکرات با مقامات عمان، ۶ گروگان خارجی، از جمله ۲آمریکایی را آزاد کردند.