حدود ۴۵۰ فلسطینی درکرانه باختری و نوار غزه بر اثر حملات نظامیان صهیونیست زخمی شدند.
به گزارشMuslimPressو به نقل از شبکه المیادین، حدود چهارصد و پنجاه فلسطینی در کرانه باختری و نوار غزه بر اثر اقدام های تجاوزگرانه نظامیان صهیونیست زخمی شدند.
فلسطینی ها در مناطق بیت ایل، بیره، الخلیل و بیت لحم در کرانه باختری و در نزدیکی پست های ایست بازرسی رژیم صهیونیستی در اطراف نوار غزه، به مقابله با نظامیان این رژیم برخاستند.